Observatori de Barcelona

La Promoció Econòmica és l’instrument que s’utilitza per dissenyar i executar les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona en aspectes relacionats amb la promoció econòmica de la ciutat i les polítiques que s’utilitzen per atraure empreses i professionals amb talent.

Els objectius de l’Oficina de Promoció Econòmica es poden resumir al voltant de quatre àrees d’activitat: promoció a l’estranger de la zona de Barcelona per atreure més activitat econòmica; la gestió de projectes d’inversió i iniciatives empresarials; l’estudi, l’anàlisi i la promoció de la realitat econòmica de Barcelona i la promoció i seguiment de plataformes de col·laboració públic-privada en sectors estratègics.

La Cambra de Comerç de Barcelona és una corporació de dret públic i una de les institucions més representatives de la societat civil catalana, a més de ser un referent de primer ordre per al sector socioeconòmic del país.

La Cambra de Comerç de Barcelona realitza activitats d’interès general destinades a afavorir la promoció d’activitats econòmiques i empresarials del conjunt del país, així com a afavorir indirectament cada empresa.

L’objectiu comú d’ambdues institucions és promoure la imatge de Barcelona al món, dins dels àmbits econòmic, cultural, social i esportiu. Per assolir aquests objectius, promouen i participen activament en iniciatives destinades a atreure les seus centrals i els grans esdeveniments internacionals, la preparació i difusió d’informació sobre la ciutat i la transferència de coneixement i experiència de la ciutat a altres països del món.

Promogut per la FBP. i l’Ajuntament de Barcelona; 50% finançat per patrocinadors privats.
Objectiu: comparació de ciutats de tot el món mitjançant 31 indicadors (per exemple, activitat econòmica, clima empresarial, qualitat de vida, infraestructures).
Informació basada en la ciutat.
Indicadors produïts per institucions externes i de prestigi, tant públiques com privades.
Anàlisi sectorial i global de la posició actual de la ciutat.