Observatori Barcelona

Lai??i??observatori de Barcelona Ai??s una iniciativa promoguda en comA? per lai??i??Ajuntament de Barcelona a travAi??s de la seva oficina par a la promociA? econA?mica, i la Cambra de ComerAi?? de Barcelona. Els objectius de lai??i??oficina per a la promociA? econA?mica es poden resumir en quatre sectors dai??i??activitat: promociA? de lai??i?? Ai??rea de Barcelona per atreure mAi??s activitat econA?mica ; la gerA?ncia de los projectes dai??i??inversiA? i de les iniciatives de negoci; lai??i??estudi, anAi??lisi y promociA? de la realitat econA?mica de Barcelona i la promociA? i
supervisiA? de les plataformes par a la colai???laboraciA? pA?blica -privada en sectors estratA?gics.

La Cambra de ComerAi?? de Barcelona Ai??s una corporaciA? del dret pA?blic i Ai??s una de les institucions mAi??s representatives de la societat civil catalana, aixAi?? com un punt de primera referA?ncia per al sector socioeconA?mic del paAi??s. La Cambra deAi?? ComerAi?? de Barcelona realitza activitats dai??i??interA?s general dirigides a afavorir la promociA? de les activitats econA?miques i del paAi??s en conjunt, aixAi?? com, indirectament afavorir a cada empresa individual.

  • Promogut per la FBP i lai??i??Ajuntament Barcelona; el 50% finanAi??at pels patrocinadors privats.
  • Objectiu: AvaluaciA? comparativa de ciutats a tot el mA?n a travAi??s de trenta-un indicadors (ex: activitat econA?mica, clima de negoci, qualitat de vida, infraestructures,ai??i??).
  • informaciA? Ciutat
  • Els indicadors produA?ts per, institucions prestigioses, pA?bliques i privades externes.
  • Sector y anAi??lisi global del cAi??rrec actual de la ciutat.

buy soviclor tabletas 400 mg.