Metodologia de treball de la FBP

Un equip de consultors sèniors experimentats està a la disposició de la vostra empresa

• conèixer la vostra organització, el vostre equip directiu, la vostra estratègia empresarial i empresarial, els vostres productes i la seva composició actual en vendes
• enfortir i desenvolupar el potencial d’aquests productes i serveis en mercats seleccionats.

Tot aquest treball es realitza sota la responsabilitat de la FBP i el seu personal, que també està connectat a una extensa xarxa d’empreses de consultoria externa per tal de maximitzar l’eficàcia de la tasca confiada a la FBP.