Corporate Diplomacy in the EU

buying cialis in singapore. how much phenergan to give 16 month old.

Servei de consultoria i acompanyament per a empreses

La FundaciA? Barcelona PromociA? (FBP), part del Grup Cambra, ofereix serveis de consultoria i acompanyament per a empreses espanyoles en general i catalanes especialment amb el desig d’aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat europeu i influAi??r en noves polAi??tiques europees.

Oportunitats al mercat europeu

El mercat interior de la UniA? Europea ofereix a les empreses mitjanes una oportunitat A?nica per expandir la seva quota de mercat i vendre els seus productes i serveis a mAi??s clients amb els coneguts avantatges de la moneda A?nica. Encara que no existeixin aranzels dins de la UE, moltes empreses no saben per on comenAi??ar. A mAi??s existeixen dificultats idiomAi??tiques i diferents usos i costums en la manera de comerciar i invertir que s’han de tenir molt en compte.

Per aixA?, FBP, com a part del Grup Cambra, ofereix serveis de consultoria i acompanyament a aquelles empreses que tinguin desitjos d’abordar uns pocs mercats europeus seleccionats d’una forma metA?dica i sistemAi??tica.

Serveis oferts per la FBP

La FBP compta amb una oficina permanent a BrusselAi??les, ciutat que, grAi??cies a la seva proximitat a les institucions europees i als grans mercats, com l’alemany, el britAi??nic i el francA?s, es troba en una posiciA? A?nica per oferir els segA?ents serveis empresarials:

Consultoria de planificaciA? estratA?gica dels mercats prioritaris en la UE

La FBP, amb l’ajuda del client, assimila els productes i serveis del client, analitza les importacions i exportacions a nivell mundial de l’empresa per al mAi??s aviat possible determinar conjuntament les prioritats a seguir en els primers dotze mesos de la colAi??laboraciA?. S’establirAi?? un calendari de reunions de treball amb el client.

RepresentaciA? en l’estranger

RepresentaciA? institucional: La FBP li facilita accAi??s a persones i colAi??lectius d’interA?s en les institucions de la UniA? Europea (ComissiA? i Parlament) i li assessora sobre les possibilitats de cooperaciA?.

Seguiment d’actuals polAi??tiques Europees: Les empreses que estan al corrent dels actuals temes i tendA?ncies de la polAi??tica i legislaciA? Europea poden decidir-se per estratA?gies mAi??s reeixides.

AccAi??s a associacions i cambres de comerAi??: La millor manera d’entrar en nous mercats Ai??s amb el suport d’associacions locals que coneguin ben el mercat i representin els interessos dels seus socis. La FBP estAi?? molt bAi?? situada a la xarxa de cambres de comerAi?? d’Europa i d’associacions de diferents sectors.

Facilitem a la seva empresa el contacte amb les millors associacions del seu sector i a la regiA? del seu interA?s. Oferim ajuda per establir professionals que li representin permanentment en les associacions.
Contactes amb empreses a Europa: A travAi??s de l’extensa xarxa de contactes de la FBP amb les Cambres de comerAi?? europees, podem establir contactes directes amb empreses en mercats d’interA?s per a la seva empresa. Aquests poden ser companyies que actuA?n com a clients o proveA?dors o fins i tot com a socis.

Per mitjAi?? de la nostra oficina a BrusselAi??les, podem ajudar a planificar la estratAi??gia a mitjAi?? termini del client sobre la base del coneixement de futures politicas comercials de la UniA? Europea en relaciA? a paA?sos tercers. El servei de consultoria i acompanyament al mercat europeu Ai??s una inversiA? que ajudarAi?? a la seva empresa a aprofitar les oportunitats moltes vegades no suficientment conegudes per crAi??ixer al mercat europeu, que Ai??s un dels mAi??s estables del mA?n.