Diplomàcia corporativa de la UE

Diplomàcia corporativa de la UE

Diplomàcia corporativa de la UE és un programa d’acompanyament realitzat pel FBP per aproximar una empresa client a les principals institucions de la Unió Europea (Comissió i Parlament), així com als associats ubicats a Brussel·les. D’aquesta manera, es poden identificar i anticipar les tendències canviants del sector, els marcs de lleis i els interessos potencialment conflictius. Juntament amb el client, el FBP es posa en contacte amb les institucions europees i té com a objectiu el desenvolupament d’una política a mig termini continuada i silenciosa que enforteixi la credibilitat i la influència de l’empresa en determinades àrees prioritàries.

Representació institucional

El FBP té una oficina a Brussel·les, situada a la seu de la Casa d’Espanya, Rue du Luxembourg 19, molt a prop de les institucions europees, cosa que optimitza l’ús de temps i esforç per a les nostres empreses clients.

Ús de la xarxa europea de cambres de comerç

La Cambra de Comerç de Barcelona té accés directe a totes les Cambres de Comerç, Eurochambres i la Unió Europea. A més, el FBP manté relacions encara més estretes amb un nombre selecte de cambres europees mitjançant acords bilaterals.

Això us permet accedir a una organització sectorial relacionada amb la seva activitat empresarial en aquelles àrees on vulgui augmentar la seva presència comercial, alhora que disposeu de professionals qualificats que puguin representar contínuament els vostres interessos contra aquestes institucions i associacions.