Diplomàcia Corporativa

Diplomàcia Corporativa: La Diplomàcia Corporativa és un programa d’acompanyament que duu a terme la FBP per aproximar l’empresa client a les principals Institucions de la Unió Europea (Comissió i Parlament) així com a les Associacions Europees situades a Brussel·les amb l’objectiu d’ajudar-la a anticipar els canvis de tendència en el seu sector derivats de l’entramat de lleis i interessos moltes vegades contraposats. La FBP contacta al costat del client amb les institucions europees per desenvolupar de forma continuada i silenciosa una política a mitjà termini que afermi la credibilitat i influència de l’empresa a les àrees seleccionades com a prioritàries.

Representació institucional: La FBP facilita l’accés a les institucions de la Unió Europea (Comissió i Parlament) i assessora per guanyar influència. Per a això la FBP compta amb una oficina a Brussel·les situada a la pròpia seu de la Càmera d’Espanya, Rue du Luxembourg 19, molt propera a les institucions europees, la qual cosa permet optimitzar el temps de les nostres empreses clients.

Aprofitament de la xarxa Europea de Cambres de comerç. La Cambra de comerç de Barcelona té accés directe a *Eurochambres i a totes les Càmeres de la Unió Europea.
Addicionalment, la FBP manté estretes relacions amb un selecte nombre de Càmeres europees a través de convenis bilaterals.

Tot això li permet:

Accedir a organitzacions sectorials relacionades amb la seva activitat de negoci en aquelles zones en les quals vol augmentar la seva presència comercial.
Disposar de professionals qualificats que poden representar de forma continuada els interessos del client enfront d’aquestes institucions i associacions.