Consultoria en nous mercats europeus

Consultoria especialitzada en nous mercats europeus

El mercat intern de la Unió Europea ofereix a les empreses de mida mitjana una oportunitat per desplegar-se millor a tot el territori de la UE i, per tant, expandir les vendes més enllà dels mercats tradicionals. El FBP ajudarà a aprofitar l’avantatge que proporciona la llibertat de circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals.

El FBP, integrat al Sistema Europeu de Cambres de Comerç, proporciona serveis de consultoria “ad hoc” en qualsevol dels estats membres de la UE que ajuden els clients empresarials:

analitzar el seu potencial exportador a mercats on actualment no hi ha presència,
determinar el canal de vendes que millor s’adapti als seus productes i
per cercar clients directes o distribuïdors / importadors.

Aquest servei de consultoria, emprat per l’FBP amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona i altres cambres europees, no es limita a estudis i recomanacions, sinó que té una relació immediata i pràctica amb els interessos de l’empresa contractant.